LSDP Panevėžio m. sk. gegužės mėnesio jubilijatų sveikinimas