LSDP Bičiuliai dalyvavo iškilmingame vėliavos pakėlime