Jaunimo istorija

LSDJS istorija

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo organizaciją pirmą kartą bandyta įkurti dar 1904 m., tačiau dėl vėliau sekusių politinių vidaus ir tarptautinių įvykių organizacijos kūrimasis nutrūko. Įsteigti Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą pavyko tik po aštuoniolikos metų, t.y. 1922 m.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga atsikūrė 1989 m. gruodžio 5 d., o 1990 m. sausio m. buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija tuometinėje LTSR Ministrų Taryboje, vėliau persiregistravo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje. 1991 m. LSDJS tapo pirmąja jaunimo organizacija Lietuvoje pripažinta pasauliniu mastu – ji priimta tikrąją nare į IUSY (Jaunųjų socialistų tarptautinę sąjungą ). Kūrimosi laikotarpiu veikė tik Vilniaus ir Kauno skyriai, narių skaičius svyravo tarp 30 – 50. Aktyvaus sąjungos narių darbo dėka, kuriant pilietinę visuomenę, sudominant ir patraukiant jaunimą, organizacija nuolatos augo ir brendo. Taip pat LSDJS augimas susijęs su dalyvavimu rinkimų kampanijose, padedant LSDP, aktyviai dirbant su dirbančiu jaunimu, padedant kurti profesines sąjungas ir aktyviai su jomis bendradarbiaujant, dirbant su akademiniu jaunimu. Būtent LSDJS bendradarbiavimas partnerystės ryšiais su Lietuvos socialdemokratų partija, užtikrina nuolatinį demokratišką organizacijos dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime bei demokratiškame Lietuvos Respublikos raidos procese.

VIZIJA – ko mes siekiame

Socialdemokratinis jaunimas – raktas progresyviai, socialiai teisingai ir solidariai visuomenei.

MISIJA – kodėl mes egzistuojame

Mes siekiame sukurti galimybes efektyviai LSDJS narių veiklai, skleidžiant organizacijos vertybes ir ugdant veržlų bei pilietišką jaunimą Lietuvoje.

VERTYBĖS – kas mums yra svarbu

Socialdemokratinis požiūris:
Lojalumas
Atsakomybė
Novatoriškumas
Iniciatyvumas

UNIKALUMAS – kas išskiria mus

Esame vienintelė kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija Lietuvoje