Etikos ir procedūrų komisija

LSDP PANEVĖŽIO MIESTO SKYRIAUS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS                                                                      SĄRAŠAS 2015 m.

 

Pirmininkas Andrius Busila

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Tel. El. paštas
1 Andrius Busila 8676 26650 andrius.busila@gmail.com
2 Danguolė Kundelienė 8640 49439 danga13@gmail.com
3 Rita Šaibokienė 8670 86065  
4 Joana Vyga Čiplytė 8611 37378 vigaciplyte@gmail.com
5 Valentinas Šeibokas 8687 41015  
6 Mantas Palionis 8655 29603 mantas86@mail.lt
7 Svajūnas Gedrimas 8675 36868 sgedrimas@gmail.com
8 Rima Grigalionienė 8670 97437  
9 Stanislava Stanevičiūtė 8683 81075 soc-v@gmail.com