Socialdemokračių moterų sąjunga

Birštone – LSDMS išplėstinis Tarybos posėdis

2015 m. lapkričio 21 d. Birštone įvyko LSDMS išplėstinis Tarybos  posėdis. B. Vėsaitė   pristatė socialinį modelį, jo trūkumus ir privalumus, aptarė kaip pasikeitimai  poveiks moteris ir jų šeimas. Diskusijose aktyviai dalyvavo bičiuliai iš Lietuvos miestelių ir rajonų. Tarybos posėdyje buvo diskutuojama tema „Moterys pabėgėlės – kaip mes jas priimsime“. Birštono merė N. Dirgincienė nuogąstavo, kad savivaldybė neturi kur apgyvendinti pabėgėlių, nors darbo vietų jiems atsirastų. Apie Europos Sąjungos teisės aktus ir Sirijos moterų

Seminaras „Naujų lyderių ugdymas“

Gegužės 8-10 d. Į Palangą suvažiavusias  moteris sveikino LSDMS pirmininkė Birutė Vėsaitė .  Seminaro tikslas kuo daugiau atrasti naujų lyderių moterų socialdemokračių tarpe. Apie politinę situaciją ir moterų vaidmenį valstybės gyvenime, kalbėjo Birutė Vėsaitė. Buvome supažindintos „ES struktūriniai fondai- moterims (2014-2020)“ Viceministrai: Albinas Ežerskis (ŽŪM) ir Rolandas Zuoza (ŠMM), Asta Kondratavičienė (Neįgaliųjų reikalų departamento prie soc. Min. direktorė). Vyko ne tik teoriniai, bet ir praktiniai užsiėmimai. „Komunikacijos galia bendradarbiaujant“-(KTU Nacionalinis inovacijų

LSDMS Panevėžio apskrities susirinkimas - konferencija

Prieš gražiausias pavasario šventes, į LSDMS Panevėžio apskrities susirinkimą – konferenciją Panevėžyje, rinkosi būrys socialdemokračių moterų. Mūsų mieste lankėsi Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio ir Rokiškio rajono moterų socialdemokračių klubai. Konferencijos metu buvo pateikiamos skyrių ataskaitos už 2013-2014 metus, moterys dalinosi savo patirtimi, veikla savo skyriuose, aptarė savivaldos rinkimų rezultatus, diskutavo apie politinę padėtį Panevėžio apskrityje. Susirinkime – konferencijoje Panevėžio apskrities LSDMS koordinatore išrinkta LSDP Panevėžio miesto skyriaus bičiulė Lina Rasikevičienė, koordinatorės pavaduotoja