Informacijos centras

Panevėžio socdemai neišsigando burnoti prieš bažnyčią

Pinigų dalybos bendruomenėms suskaldė ir valdančiuosius, ir opoziciją, o labiausiai džiaugėsi didžiausią kąsnį atsirėžusios miesto bažnyčios bei religinės bendruomenės. Socdemų lyderis ironizavo Ketvirtadienį Panevėžio miesto tarybos posėdyje politikai net pamiršę pietų pertrauką ginčijosi, kuriems miestiečiams labiau reikia pinigų, kol galop nutarė nesipykti su Dievu ir didžiąją dalį lėšų skirti bažnyčioms bei religinėms bendruomenėms. Šioms organizacijoms iš miesto biudžeto bus atseikėta net 141 tūkst. eurų, devynios vietos bendruomenės pasidalins vos 6 tūkst.

Padėka dalyvavusiems Panevėžio miesto 512 gimtadienyje

Malonu kai esame įvertinti. Dėkoju visiems skyriaus bičiuliams, kurie buvo kartu. Nors mūsų indelis buvo tik smukli dalelė grandiozinio Panevėžio miesto 512 m. gimtadienio, bet kiekvieno miesto gyventojo ar svečio indelis buvo svarbus sukuriant tokią gerą atmosferą. Dar kartą dėkui visiems. LSDP Panevėžio miesto skyriaus pirmininkas Donatas Degenis

Viešas pareiškimas

2015 08 25 įvykusiame Panevėžio m. socialdemokratų tarybos posėdyje, išklausius savivaldybės Tarybos narių informaciją apie koalicijos partnerių veiksmus, tarybos nariai konstatavo, kad sistemingai pažeidžiami 2015-05-11 koalicijos sutarties įsipareigojmai. Tai griauna jos partnerių pasitikėjimą ir bendradarbiavimo principus – sąžiningumo, lygiateisiškumo, pagarbos, atvirumo. Koalicijos sutarties nesilaikymas neužtikrina tinkamo LSDP rinkėjų atstovavimo. Atsižvelgdama į tai, Panevėžio miesto LSDP taryba įpareigoja socialdemokratų frakcijos pirmininkę J.Gaidžiūnaitę  informuoti savivaldybės tarybos daugumos „Koalicija Panevėžiui“ vadovą, miesto merą M.Račkauską 

LSDP Panevėžio m. taryba aptarė rudens darbus

2015-08-25 įvyko LSDP Panevėžio miesto skyriaus tarybos posėdis , kuriame aptarė klausimus,   numatomus svarstyti miesto tarybos posėdyje, vyksiančiame  rugpjūčio 27 dieną; miesto socialdemokratų dalyvavimą Panevėžio  gimtadienio renginiuose; LSDP Panevėžio miesto skyriaus  konferencijų šaukimo klausimus; patvirtino  2016 metų Seimo  rinkimų   štabo sudėtį.

Skyriaus būstinėje pasveikinti rugpjūčio men. jubiliatai

Jubiliejaus proga sveikiname rugpjūčio mėnesį gimusius bičiulius: Žilviną Kurlianską, Virginiją Kiškūnaitę, Dalę Skukauskienę, Eglę Stravinskienę, Genovaitę Vilimienę, Danutę Juknevičienę, Daivą Vinskienę Linkime Jums laimės amžinos Linkime nepaprastos lemties, Nesutikt beviltiškos dienos, Neprarast gyvenimo rimties, Nepažinti vienišų naktų, Vaikiškai sapnuoti paryčiais, Linkim daug draugų nesutiktų Ir jaukaus artumo vakarais. LSDP Panevėžio miesto skyriaus pirmininkas Donatas Degenis

Skyriaus pirmininko iniciatyva sveikinti jubiliatus taps tradicija

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų dienų graži rimtis. Tai, kas praėjo, kas jau buvo – tai kraitis, dovana arba lemtis. O laikas eis…vėl neš dienų margumą, vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys. O būsimieji metai tegul būna – tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys!   Jubiliejaus proga sveikiname liepos mėnesį gimusius bičiulus: Eleną Freiderienę Jolantą Narkevičienę Kristiną Vorienę Marijų Grinevičių Oną Ivanauskienę Povilą Vadopolą Teresę Strelčiūnienę

LSDP sąskrydis Trakuose „Vakar, šiandien ir rytoj...“

Birželio 19-21 dienomis Panevėžio miesto LSDP skyriaus nariai dalyvavo kasmetiniame partijos sąskrydyje „Vakar, šiandien ir rytoj…“, kuris vyko Trakuose, Galvės ežero pakrantėje. Atvykus kiekvienam skyriui reikėjo įsirengti stovyklavietę ir ją apipavidalinti taip, kad atitiktų sąskrydžio vietos dvasią – tvirtovę. Po įkurtuvių visus susirinkusius pasveikino Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas bei LSDP Trakų skyriaus pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Tą patį vakarą vyko skyrių prisistatymai, lauktuvių įteikimas renginio organizatoriams – Trakų skyriaus bičiuliams. Mūsų